Proiectul Platformei Resurse Educaționale Deschise

 

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Platforma este avizată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și funcționează sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte † Andrei Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, cu avizul Inspectoratului Școlar Județean Cluj

 

 

 

Argumentul

          În primăvara anului 2020, s-a născut ideea realizării unei platforme educaționale deschise, care să ofere profesorilor și elevilor resurse digitale în domeniul educației religioase, instrumente de calitate pentru proiectarea și desfășurarea lecțiilor în mediul online. Resortul de pornire al acestei platforme l-a constituit concursul cu participare internațională Alături de Hristos în Europa secolului XXI, inițiat de Colegiul Național Pedagogic ”Gh. Lazăr” Cluj-Napoca, cu avizul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, încă din 2016, concurs la care au participat copii români din 13 țări. Realizarea formularelor de evaluare online pentru acest concurs a constituit un exemplu de bună practică pentru colegii de religie, în momentul în care a debutat educația online. Astfel, un grup de peste 200 de profesori din întreaga țară s-a mobilizat în realizarea unor resurse digitale care să acopere toată aria programei școlare, începând de la clasa Pregătitoare, până la clasa a XII-a, atât pentru actul de predare, cât și pentru cel de evaluare.

          Datorită solidarității și sentimentelor de frățietate ce leagă românii de pretutindeni,  deschiderea noastră spre diaspora am socotit-o un gest firesc și necesar, care s-a concretizat în realizarea unei secțiuni speciale destinată profesorilor și elevilor din afara granițelor, resurse didactice atât pentru educația religioasă, cât și pentru proiectul ”Limbă, Cultură și Spiritualitate Românească”, care promovează identitatea românească.

Scopul proiectului

          Proiectul are drept scop realizarea unei platforme online pentru disciplina religie, care să pună la dispoziția profesorilor de religie și a elevilor o gamă variată de resurse necesare în realizarea activităților online și offline: materiale didactice de predare, consolidare, evaluare, materiale audio-video, resurse didactice suplimentare de o mare varietate, utile fiecărei lecții, pentru a putea fi folosite atât de către profesori din România, cât și de către cei din diaspora românească.

Obiectivele proiectului

   1. Realizarea unor materiale digitale, folosind diverse aplicații online, pentru crearea exercițiilor de predare, consolidare și evaluare a cunoștințelor la toate lecțiile disciplinei Religie aferente claselor de la Pregătitoare la a XII-a;
   2. Realizarea unor scenarii didactice pentru lecțiile de la clasele liceale, folosind metoda învățării experiențiale;
   3. Realizarea unor formulare de evaluare sumativă a unităților de învățare pentru toate clasele din învățământul preuniversitar, folosind instrumente Google;
   4. Realizarea unor resurse didactice online în vederea promovării valorilor românești și creștin-ortodoxe  în rândul elevilor români din diaspora românească;
   5. Realizarea unor resurse educaționale pentru profesorii implicați în proiectul Limbă, Cultură și Spiritualitate Românească.

Povestea noastră

          În primăvara anului 2020, s-a născut ideea realizării unei platforme educaționale deschise, care să ofere profesorilor și elevilor resurse digitale în domeniul educației religioase, instrumente de calitate pentru proiectarea și desfășurarea lecțiilor în mediul online. Avea să fie prima provocare de genul acesta la nivelul întregii țări, în rândul profesorilor de religie. Avea să se constituie ca prima platformă educațională pentru disciplina religie, la nivel național.  

          Resortul de pornire al acestei platforme l-a constituit Concursul cu participare internațională Alături de Hristos în Europa secolului XX,  inițiat de Colegiul Național Pedagogic ,,Gh. Lazăr” Cluj-Napoca încă din 2016, concurs la care au participat copii români din 13 țări. Realizarea formularelor de evaluare online pentru editia 2020 a acestui concurs a constituit o provocare pentru colegii din întreaga țară, în momentul în care școala românească a fost nevoită să se desfășoare în mediul online.

          Astfel, în luna martie 2020,  am distribuit, în Grupul Național al profesorilor de religie, alcătuit pe Whatsapp-ul personal, un formular google pe care l-am realizat în cadrul concursului organizat pentru Italia. Grupul era constituit din prieteni din întreaga țară, adunați de-a lungul anilor de la participările la Olimpiadele Naționale  și la Concursurile de Cultură și Spiritualitate. De mult așteptam o astfel de provocare, dar nu am găsit niciodată momentul de a le vorbi despre necesitatea lucrării împreună în vederea realizării unor resurse educaționale. Aveam nevoie de resurse prin care să-i motivăm pe elevi. Acest model de formular a trezit interesul multor profesori. L-au aplicat la clasă și au văzut eficiența lui, dar și maniera atractivă pentru elevi de a face altfel orele de religie. Rând pe rând îmi solicitau dorința de a-i introduce în grupul de lucru. Așa s-a format echipa acestui proiect. Mai târziu, văzând eficiența formularelor google și a exercițiilor lucrate în  aplicația eLearningapps pe care am experimentat-o impreună, am simțit, asemenea colegilor cu care colaboram zilnic, nevoia extinderii proiectului, fapt pentru care am solicitat tuturor inspectorilor școlari din întreaga țară să disemineze ideea  proiectului nostru și să mobilizeze profesori care să intre în această echipă.

           Astfel că,  peste 250 de profesori din țară s-au mobilizat, cu dragoste de Dumnezeu și de elevi, și au realizat resurse digitale care acoperă toată aria programei, începând de la clasa pregătitoare, până la clasa a XII-a, atât pentru actul de predare, de consolidare, cât și pentru cel de evaluare.

          Începând din luna iulie, ne-am hotărât să mobilizăm altă serie de profesori, care s-au înscris în proiect pentru a lucra scenarii didactice la toate lecțiile de la liceu, folosind metoda învățării experiențiale. Persoana care a adus un suflu nou în proiectul nostru a fost doamna Ramona Buzgar, lector dr. la USAMV Cluj, având specialitatea Psihologia religiei și psihologia educației-dezvoltarea socială și emoțională a copiilor și atinerilor. Un om plin de vocație care ne-a îndrumat prin traininguri și ne-a evaluat lucrările realizate.

          Platforma, ca un copac în continuă creștere, ce are rădăcinile înfipte adânc în solul educației românești, a fost îngrijită în echipă, prin truda și pasiunea profesorilor din întreaga țară, care și-au sacrificat timp și resurse fizice, urmând același țel. Timp de cinci luni de zile, trunchiul copacului nostru s-a arătat puternic, datorită bunei colaborări din cadrul echipei.

          În luna august, o mlădița s-a desprins din tulpina noastră, dorind să rodească în părțile Olteniei, în care să se implice cât mai mulți profesori din zonă. Strămutarea din proiectul nostru a presupus preluarea modelelor formularelor google și ale exercițiilor în eLearningapps, aplicații la care am lucrat împreună în aceste cinci luni, pentru a se creiona frumos și în această zonă a țării. Putem spune că Platforma națională red-religie.ro, cu deschidere spre diaspora românească, este mama Platformei e-religie.ro, din Oltenia. Ne bucurăm de resursele pe care le-au muncit colegii din această parte a țării și le dorim putere și ajutor de la Bunul Dumnezeu, căci unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor (Matei 18, 20).  Cu cât mai multe resurse, cu atât mai bine  pentru profesorii de religie.  

         Din luna septembrie, am considerat că este nevoie de o diversificare a aplicațiilor la exercițiile de consolidare. Astfel, am realizat un Parteneriat cu Academia de Schimbare și Inovare prin Educație, care are cea mai mare Platformă educațională online pentru cadre didactice, având sediul în Republica Moldova. Coordonatoarea acestei Platforme, prof. dr. în pedagogie Daniela Munca Aftenev ne-a format echipa de profesori prin mai multe traininguri, punându-ne la dispoziție peste 100 de aplicații, prin care am diversificat exercițiile de predare, consolidare și evaluare. A fost momentul în care grupul nostru de lucru s-a extins din nou, prin aderarea altor profesori din țară.

          Din luna octombrie, am mobilizat profesori de diverse specialități, începând cu educatoare, învățătoare, profesori de limba română, pedagogie, psihologie, istorie și geografie, pentru a crea resurse educaționale pentru comunitățile românești din diaspora.

          Datorită deschiderii noastre spre diaspora românească, prin Concursurile cu participare internațională Alături de Hristos în Europa sec. XXI și Frumusețea satului românesc văzută prin ochii copiilor (un alt concurs inițiat de Colegiul Național Pedagogic de la Cluj-Napoca), am socotit că acest proiect poate constitui o mână întinsă, în frățietatea care ne leagă, românilor ce trăiesc dincolo de granița fizică a țării. În acest fel, noi le putem pune la dispoziție resurse didactice, atât pentru educația religioasă, cât și pentru al treilea proiect cu participare internatională,  Limbă, Cultură și Spiritualitate Românească, prin care se promovează identitatea românească.

          Pentru educația religioasă din cadrul școlilor parohiale, am analizat programa școlară a diasporei, creând astfel exerciții pentru lecțiile de la cele trei niveluri: primar, gimnazial, liceal. Pentru grupa de adolescenți am selectat teme speciale care pot fi abordate la această vârstă. Mai mult decât atât, majoritatea centrelor de tineret din întreaga Mitropolie Occidentală și Meridională a Europei au contribuit cu resurse pentru domeniul din platformă intitulat ,,Tinerii NEPSIS.”

          Acest proiect măreț a adunat laolaltă atât profesori, cât și inspectori de religie care au lucrat cot la cot cu noi, fiindu-ne exemple. Astfel, ni s-au alăturat următoarele inspectorate:  Timiș, Buzău, Neamț, Vrancea, Vaslui, Brăila, Ilfov, Arad și CCD Teleorman.

          Alți parteneri care ne-au venit în sprijin au fost Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, care ne-a pus la dispoziție surse educaționale adunate pe parcursul mai multor ani, colaborator de nădejde avându-l pe inspectorul pentru sectorul catehetic, pr. Nicolae Sorin Budui. Am solicitat colaborarea și cu Tipografia Patriarhiei Române. Editura Doxologia ne-a oferit un foarte mare sprijin, punându-ne la dispoziție baze de date, din care s-au selectat imaginile de la majoritatea exercițiilor noastre, precum și a surselor media. De asemenea, Trinitas TV ne-a pus la dispoziție emisiunile Bucuria poveștilor și Trei minute de religie. Televiziunea Română ne-a înlesnit accesul la emisiunea Un minut de religie și accesul la playlisturile unor emisiuni cu puternic impact educativ, extrem de utile diasporei, pentru a cunoaște limba, cultura și spiritualitatea românească.  Pentru softurile educaționale am realizat un parteneriat cu Editura Piticlic.  TraLaLa ne-a pus la dispoziție colindele pentru copiii. Editurile Corint, Litera, Editura Didactică și Pedagogică, Art Academos, Paralele 45 ne-au pus la dispoziție folosirea linkurilor pentru manualele digitale. Parteneri și prieteni ne-au devenit în acest proiect coordonatorii site-urilor educatieonline.md și impreunapentrueducatie.com, care ne-au permis accesul la materiale realizate cu maxim profesionalism, extrem de necesare profesorior și elevilor din Diaspora, pentru desfașurarea orelor de limba, cultură și spiritualitate. Am colaborat și cu avocatul de la Cluj, Roxana Constantinescu, pentru a fi în normele legii. Arhiepiscopia și  ISJ Buzău ne-au fost colaboratori de nădejde. Coordonatorul platformei, Inspectorul de religie, ISJ Buzău, Robert Mugurel Roșioru, este cel care și-a asumat gestionarea și planificarea structurii spațiului virtual. IT-istul, Nicolae Olăroiu, de la Buzău, cel care a deschis acest domeniu pentru disciplina religie în lumea virtuală, a predat ștafeta coordonării IT, profesorului Lazar Stancovici de la Timișoara, care, prin trudă și măiestrie, a scos la iveală, un spațiu virtual ce se aștepta născut după nouă luni. Acesta, în colaborare cu coordonatorul platformei, a structurat viziunea de dincolo de imagine a lumii noastre. Prin inspirație și dăruire, a distribuit sarcini unei echipe vrednice de administratori, care și-a asumat încărcarea în spațiul virtual a  resurselor create de către profesori.

          Începând din toamna aceasta, profesorii din întreaga țară au simțit eficiența folosirii resurselor digitale create, acestea fiind ca o mană cerească pentru educația online. Cel mai puternic impact l-au simțit elevii, de la toate nivelurile, care și-au exprimat admirația pentru varietatea de aplicații folosite la religie. Dorința lor de a le pune la dispoziție astfel de resurse ne-a determinat să creăm exerciții cât  mai diverse, folosind aplicații inovatoare. Astfel au fost create 1550 de exerciții de consolidare și predare la cele 199 de lecții, folosindu-se următoarele aplicații:  https://wordwall.net/ https://learningapps.org/createApp.php https://www.mozaweb.com/ https://blabberize.com/ https://quizlet.com/ https://www.purposegames.com/ https://im­a­puzzle.com/ https://quizizz.com/ https://crosswordlabs.com/ https://www.proprofs.com/ https://www.makebeliefscomix.com/ https://www.sutori.com/ https://www.socrative.com/http://www.triventy.com/ https://www.diffen.com/ https://info.flipgrid.com/ https://www.liveworksheets.com/ https://www.the­qrcode­generator.com/ https://www.quizalize.com/ https://www.gynzy.com/en/ https://www.classtime.com/ https://livresq.com/ro/ https://www.mindmaps.app/ https://goformative.com/ https://quizwhizzer.com/ https://kahoot.com/ https://asq.ro/ https://www.scholastic.com/teachers/student­activities/#interactive­whiteboard­activities https://jeopardylabs.com/http://www.crickweb.co.uk/ https://bubbl.us/ https://voicethread.com/ https://knowt.io/ https://testmoz.com/ https://en.calameo.com/ https://coggle.it/ https://infogram.com/ https://www.mentimeter.com/https://learningapps.org/

          De asemenea, au fost create 72  de teste de evaluare pentru toate unitățile de învățare de la toate clasele, folosindu-se formularele google. Pentru liceu s-au creat 80 de lecții, sub forma unor scenarii didactice, folosindu-se metoda Învățării experiențiale.

          Toate aceste exerciții de predare și consolidare s-au constituit în 13 Ghiduri metodice care oferă explicații și îndrumări metodice pentru profesori și elevi, pentru buna lor accesare și exersare. Ghidurile, publicate cu ISBN, cuprind și competențele specifice fiecărui exercițiu încadrat la lecție. Testele de evaluare, realizate pentru învățarea online sub forma Formularelor Google, s-au realizat și în Word Office pentru învățarea offline și s-au constituit în 13 volume cu Suporturi didactice, publicate cu ISBN. La liceu, urmează să apară 4 volume de Scenarii didactice pentru lecțiile realizate prin metoda Învățării experiențiale.

          Structura acestei platforme cu dimensiune internațională, destinată profesorilor, elevilor și părinților din țară, dar și întregii diaspore românești, a fost gândită în felul următor: Partea superioară, cu butoane destinate unor domenii cu surse informaționale și didactice suplimentare și partea inferioară, destinată resurselor didactice, distribuite astfel: Lecții, Softuri educaționale, Resurse Media, Diaspora.

          Analizând partea superioară a Platformei, domeniile cu surse didactice suplimentare și surse informaționale sunt structurate astfel: Biblioteca, unde vom găsi: Biblia online, Sinaxarul, Literatura teologică, Articole, Studii și Pagina elevului. Această pagină va fi provocatoare, deoarece elevii își vor exprima gândurile în mod liber despre ce înseamnă pentru ei ora de religie, Formarea continuă pentru profesorii de religie  și, evident, documente legislative care privesc disciplina Religie.

          Domeniul Concursuri și proiecte cuprinde Olimpiadele școlare la religie, cu regulamente, subiecte și bareme, Concursurile ,,Cultură și Spiritualitate” și ,,Cultură și Civilizație Românească”. De asemenea, cuprinde și Regulamentele unor concursuri care s-au desfășurat și se vor desfășura de-a lungul anului la disciplina religie, începând de la nivelul județean și interjudețean, până la nivelul național și internațional.

          Domeniul Despre noi impresionează prin prezentarea Echipei de proiect, unde sunt așezate toate numele și imaginile celor implicați în această echipă, care s-a coagulat ca o mare și adevărată familie. Derulând cursorul, ai impresia că nu se mai termină echipa. Acesta este adevărul. Mulți aderă încă și astăzi la acest proiect. Greutatea acestuia o reprezintă unitatea de gând pe care au nutrit-o toți cei care au ales să se implice. Numai în echipă se poate realiza o astfel de lucrare. Toate aprecierile și respectul meu se îndreaptă spre această minunată echipă de suflet.

          De asemenea, informații despre această lucrare se află la butonul Proiectul, unde este descris argumentul, scopul, obiectivele și impactul proiectului și, evident, Povestea proiectului nostru. Sunt prezentați apoi Partenerii noștri, care au crezut în noi, ne-au fost și ne sunt alături, susținându-ne.

          În partea inferioară a platformei, destinată resurselor didactice, primul și cel mai important domeniu de resurse, este butonul Lecții. Acesta este un adevărat mister, care ascunde truda celor peste 250 de profesori de religie, adunată în cele nouă luni de zile.

          Acest domeniu este structurat astfel: deschiderea unei clase se face mai întâi cu un Formular Google de recapitulare a cunoștințelor din clasa anterioară. Este urmat de o arhivare a Manualelor digitale, a Suportului didactic în format Word (Fișele de evaluare la unitățile de învățare pentru învățământul offline) și a Ghidului metodic în format Word.

          După această arhivare urmează Lecțiile, conform programei, intercalate de Formularele Google de Evaluare a Unităților de Învățare. Fiecare lecție cuprinde între trei și șapte-opt exerciții de consolidare, realizare în diverse aplicații menționate mai sus. Evaluările sunt realizate atât pentru mediul online (Formulare Google) cât și pentru mediul offline (Word- printabil).

          Al doilea buton este destinat Softurilor educaționale. Acesta cuprinde softuri special create pentru religie, softuri obținute în parteneriat cu Piticlic, care privesc dezvoltarea personală și cea morala, dar și softuri cu trimitere către linkul Asociația ”Glasul istoriei”. Tot în acest domeniu au fost inserate și aplicațiile digitale folosite de Academia de Schimbare și Inovare prin Educație  a Republicii Moldova. Din acest domeniu se poate servi orice profesor, nu numai de religie, ci chiar de orice disciplină, care dorește să realizeze o resursă digitală. Li se pun la dispoziție modele de exerciții și tutoriale pentru crearea acestora.

          Al treilea buton este cel destinat Surselor media. Acesta este structurat în patru subdomenii: Emisiuni, care cuprinde pagina destinată celor mici, denumit Bucuria Poveștilor și Trei minute de religie, emisiuni preluate de la Trinitas TV, pe baza parteneriatului. Este urmată de Imagini din cadrul diverselor proiecte, dar și surse de icoane și fotografii care să poate fi folosite în mod liber la crearea altor exerciții. Muzica este al treilea subdomeniu. Acesta cuprinde pricesne și colinde. Prin bunăvoința artistei Paula Seling, am inserat linkuri către piesele repertoriul religios al domniei sale. Ultimul subdomeniu este destinat Filmelor educative. Acesta cuprinde Filme motivaționale și Oaza de învățătură, care are diverse filme și documentare creștine, primite de la Doxologia.

          Ultimul buton este cel destinat Diasporei, datorită căreia avem dimensiune extinsă dincolo de granițele țării. Ineditul acestei platforme stă tocmai în promovarea identității românești în toate colțurile lumii, unde trăiesc români. Datorită colaborării cu diaspora, în mod special cu Episcopia Română din Italia, prin Școlile de vară pe care Colegiul Național Pedagogic de la Cluj le-a organizat în ultimii patru ani consecutivi, în mod special în orașele din nordul Italiei, dar și cu profesorii care predau Limbă, Cultură și Spiritualitate Românească, prin intermediul parteneriatelor eTwinning, am socoti oportun să le întindem o mână de ajutor prin oferirea unui spațiu virtual, care să cuprindă resurse educaționale deschise. În realizarea acestor resurse, am mobilizat în proiect cadre didactice din alte domenii decât religia, respectiv am implicat educatoare, învățătoare, profesori de limba română, de pedagogie, psihologie, istorie și geografie. Acești profesori au fost invitați să creeze resurse digitale, ținându-se cont de  programa analitică a Proiectului Institutului Limbii Române, ,,Limbă, Cultură și Spiritualitate Românească.”

          Butonul destinat Diasporei este structurat astfel: Resurse educaționale destinate religiei, respectiv elevilor și preoților sau profesorilor care predau educația religioasă în cadrul școlilor parohiale. Acestea sunt structurate pe cele trei niveluri. Resursele sunt selectate conform programei educației religioase destinată diasporei, făcându-se corespondența cu temele din programa noastră analitică. Orice profesor de religie din diaspora va avea posibilitatea de a urmări tematica noastră și a-și alege acele lecții care i se potrivesc, adaptând demersul didactic, conform grupei la care lucrează. Ultima grupă cuprinde teme  destinate tinerilor din Asociația NEPSIS, aflată în cadrul Mitropoliei Occidentale și Meridionale a Bisericii Ortodoxe Române. O parte din resursele pentru acest domeniu le-am primit și de la grupările de tineret din Italia, Spania, Franța, Belgia.

          Un alt buton destinat Diasporei este intitulat Limbă, Cultură și Spiritualitate Românească. Acesta este structurat pe următoarele domenii: Limba română, Literatura română, Cântece patriotice, Cultura română, Civilizația românească, Scenete, Istoria românilor și Geografia României.  Pentru realizarea acestor resurse, profesorii implicați atât în proiectul pentru Diaspora, cât și în proiectul eTwinning, creat special, anul acesta, pentru a le pune la dispoziție celor de dincolo de granițele țării materiale didactice, au recurs la materialele din portofoliul personal, cât și cel digital. Chiar dacă acest buton pare a fi destinat doar profesorilor care predau Limba română, el este destinat și preoților și profesorilor care promovează identitatea românească în cadrul comunității eclesiale.

          Din mărturisirile profesorilor care predau Limba română, singuri își creează resursele, pe lângă puținele existente. Noi, văzând eficiența muncii în echipă, am încercat să le venim în ajutor. Pentru că ne pasă de limba română, de credința strămoșească a românilor din orice colț al lumii, ne-am ascultat aceeași bătaie a inimii și am înțeles că vibrează românește. Pentru eroii neamului care și-au vărsat sângele pentru limbă, credință și glie, am făcut acest gest de eroism, deoarece noi suntem prelungirea pe sub pământ a înaintașilor noștri.

          Tot ceea ce s-a realizat am dorit să fie spre slava lui Dumnezeu și promovarea identității românești peste veacuri!

          Noi, echipa de coordonare a proiectului platformei red-religie.ro, mulțumim tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect măreț, autori, susținători sau parteneri,  menționați cu numele sau nu, datorită mulțimii lor. Dumnezeu să le înscrie numele în Cartea Vieții. Acesta este actul nostru de eroism. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după truda știută și neștiută de noi!

          De n-ați fi fost, voi, dragi colegi, și astăzi mă străduiam singură să-mi creez resursele, aflându-mă în fața unei mări care nu poate fi nicicând umplută. Împreună am adus ,,strop cu strop” de am umplut o platformă!

         

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”

 

Prof. dr. Timiș Ionița

și

Echipa de coordonare a proiectului