Domeniu de conținut I - Dumnezeu se face cunoscut omului
Lecția 1 -Crearea lumii

Lecția 1 -Crearea lumii

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13661146

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Quiz cu alegere multiplă”.

Autor: Prof. Zaharioiu Daniela 

Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/ro/resource/6065130/crearea-lumii-nev%c4%83zute-red-religie

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall și este de tip „Cuvinte încrucișate”.

Autor: Prof. Zaharioiu Daniela 

Exercițiul nr. 3

Link-ul exercițiului: 

https://www.storyjumper.com/book/read/139834302/6320f59e615d2

Aplicația folosită: Storyjumper

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Storyjumper. Se dă click pe carte apoi derulați fiecare pagina.

Autor: Prof. Zaharioiu Daniela 

Exercițiul nr. 4

Link-ul exercițiului: 

https://www.canva.com/design/DAFEKf28Fuw/x8SAsjLYkH-OhT9ZgWl6lA/watch?utm_content=DAFEKf28Fuw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Aplicația folosită: Canva

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Canva și este de tip film. Se dă click pentru vizualizare.

Autor: Prof. Zaharioiu Daniela 

Exercițiul nr. 5

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/ro/resource/6066113/crearea-lumii-red-religie

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall și este de tip „Chestionar”.

Autor: Prof. Zaharioiu Daniela 

Webografie