Domeniu de conținut I - Cu Dumnezeu pe calea vieții
Lecția 2 – Fiecare om își caută propria cale în viață

Lecția 2 – Fiecare om își caută propria cale în viață

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: 

https://learningapps.org/watch?v=py5644hgj20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Rebus”.

Autor: Prof. Tușa Maria-Loredana

Webografie                                                           

Tags :