Evangheliile din perioada Penticostarului

Duminica a doua după Paști, a Sfântului Apostol Toma (Ioan 22, 19-31)

Duminica a șasea după Paști, a orbului din naștere (Ioan 9, 1-38)

Duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul întâi ecumenic (Ioan 17, 1 - 13)

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli (Ioan 20, 19-23)

Evangheliile din perioada Octoihului

Duminica întâi după Rusalii, a tuturor sfinților (Matei 10, 32-35; 37-38; 11, 27-30)

Duminica a doua după Rusalii, chemarea Apostolilor (Matei 4, 18-25)

Duminica a treia după Rusalii, despre grijile vieții (Matei 6, 22-33)

Duminica a douăzeci și doua după Rusalii, pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31)

Duminica a douăzeci și opta după Rusalii, pilda celor poftiți la cină (Luca 14, 16-24)

Duminica a treizeci și una după Rusalii, vindecarea orbului din Ierihon (Luca 18, 35-43)

Evangheliile din perioada Triodului

Duminica vameșului și a fariseului (Luca 18, 10-14)

Duminica lăsatului sec de brânză, a izgonirii lui Adam din Rai, Predica de pe munte - despre iertarea aproapelui, post, să nu ne străduim numai după cele pământești (Matei 6, 14 - 21)

Duminica întâi din post, a Ortodoxiei, chemarea a lui Filip şi Natanael (Ioan 1, 44-51)

Duminica a patra din post, a Sfântului Ioan Scărarul, vindecarea lunaticului; Predica de pe munte - Fericirile (Marcu 9, 17-32; Matei 4, 25; 5, 1-12)

Duminica a cincea din post, a Sfintei Mariei Egiptence, cererea fiilor lui Zevedeu; Ungerea lui Iisus de către femeia păcătoasă (Marcu 10, 32-45; Luca 7, 36-50)

Sfânta și marea luni, denia de duminică seara (Matei 24, 3-35)

Sfânta și marea luni, Sfânta Liturghie (Matei 21, 18-44)