Evangheliile din perioada Penticostarului

Duminica a doua după Paști, a Sfântului Apostol Toma (Ioan 22, 19-31)

Duminica a șasea după Paști, a orbului din naștere (Ioan 9, 1-38)

Duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul întâi ecumenic (Ioan 17, 1 - 13)

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli (Ioan 20, 19-23)

Evangheliile din perioada Octoihului

Duminica întâi după Rusalii, a tuturor sfinților (Matei 10, 32-35; 37-38; 11, 27-30)

Duminica a doua după Rusalii, chemarea Apostolilor (Matei 4, 18-25)

Duminica a treia după Rusalii, despre grijile vieții (Matei 6, 22-33)

Duminica a douăzeci și doua după Rusalii, pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31)

Duminica a douăzeci și opta după Rusalii, pilda celor poftiți la cină (Luca 14, 16-24)

Duminica a treizeci și una după Rusalii, vindecarea orbului din Ierihon (Luca 18, 35-43)

Evangheliile din perioada Triodului

Duminica vameșului și a fariseului (Luca 18, 10-14)

Duminica lăsatului sec de brânză, a izgonirii lui Adam din Rai, Predica de pe munte - despre iertarea aproapelui, post, să nu ne străduim numai după cele pământești (Matei 6, 14 - 21)

Duminica întâi din post, a Ortodoxiei, chemarea a lui Filip şi Natanael (Ioan 1, 44-51)

Duminica a patra din post, a Sfântului Ioan Scărarul, vindecarea lunaticului; Predica de pe munte - Fericirile (Marcu 9, 17-32; Matei 4, 25; 5, 1-12)

Duminica a cincea din post, a Sfintei Mariei Egiptence, cererea fiilor lui Zevedeu; Ungerea lui Iisus de către femeia păcătoasă (Marcu 10, 32-45; Luca 7, 36-50)

Sfânta și marea luni, denia de duminică seara (Matei 24, 3-35)

Sfânta și marea luni, Sfânta Liturghie (Matei 21, 18-44)

Sfânta și marea marți, Sfânta Liturghie (Matei 24, 36-51, 25, 1-46, 26, 1-2)

Sfânta și marea miercuri, denia de marți seara (Ioan 12, 17-50)

Sfânta și marea miercuri, Sfânta Liturghie (Matei 26, 6-16)

Sfânta și marea joi, denia de miercuri seara (Luca 22, 1-39)

Sfânta și marea joi, Sfânta Liturghie (Matei 26, 2-20; Ioan 13, 3-17; Matei 26, 21-39; Luca 22, 43-44; Matei 26, 40-75; 27, 1-2)

Sfânta și marea joi, la spălarea picioarelor (Ioan 13, 1-11)

Sfânta și marea vineri, Denia de joi seara (I) (Ioan 13, 31-38; 14; 15; 16; 17; 18, 1)

Sfânta și marea vineri, denia de joi seara (II) (Ioan 18, 1-28)

Sfânta și marea vineri, denia de joi seara (IV) (Ioan 18, 28-40; 19, 1-16)

Sfânta și marea vineri, denia de joi seara (V) (Matei 27, 3-32)

Sfânta și marea vineri, denia de joi seara (VI) (Marcu 15, 16-32)

Sfânta și marea vineri, denia de joi seara (VII) (Matei 27, 33-54)

Sfânta și marea vineri, denia de joi seara (VIII) (Luca 23, 32-49)

Sfânta și marea vineri, denia de joi seara (X) (Marcu 15, 43-47)

Sfânta și marea vineri, denia de joi seara (XI) (Ioan 19, 38-42)

Sfânta și marea vineri, denia de joi seara (XII) (Matei 27, 62-66)

Sfânta și marea vineri, denia de vineri seara (Matei 27, 1-54; Ioan 19, 31-37; Matei 27, 55-61)

Sfânta și marea vineri, Denia de vineri seara (după Doxologia mare) (Matei 27, 62-66)

Sfânta și marea sâmbătă, Sfânta Liturghie (Matei 28, 1-20)