Unitatea II - Trăirea învăţăturii creştine
Lecția 3 – Rolul tinerilor în apărarea vieții (combaterea violenței, a suicidului, a eutanasiei și a degradării demnității umane)

Lecția 3 – Rolul tinerilor în apărarea vieții (combaterea violenței, a suicidului, a eutanasiei și a degradării demnității umane)

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/resource/7906749

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall și este de tip Quiz” cu un singur răspuns

Autor: Prof. Stancovici Lazar

Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/resource/7907714

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall și este de tip Potrivește”.

Autor: Prof. Stancovici Lazar

Exercițiul nr. 3

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view15451889

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Ordonează perechi”.

Autor: Prof. Leon Postolache Miriam

Exercițiul nr. 4

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/resource/7494998/rolul-tinerilor-%c3%aen-ap%c4%83rarea-vie%c8%9bii-descoperind-cuvintele-vei

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall și este de tip „Descoperă cuvântul”.

Autor: Prof. Leon Postolache Miriam

Exercițiul nr. 5

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/resource/7499807/rolul-tinerilor-%c3%aen-ap%c4%83rarea-vie%c8%9bii-asocia%c8%9bi-fiecarui-paragraf

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall și este de tip „Ordonează perechi”.

Autor: Prof. Leon Postolache Miriam

Webografie