Unitatea I - Învățătura de credință
Lecția 2 – Cinstirea sfintelor icoane

Lecția 2 – Cinstirea sfintelor icoane

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului:

https://wordwall.net/resource/6931187

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall și este de tip „Potriveşte răspunsurile”.

Autor: Prof. Livadaru Daniela