Domeniu de conținut II - Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
Lecția 6 – Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii

Lecția 6 – Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/watch?v=ptyrxp77c20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este un exercițiu de tip „Cuvinte încrucișate”. Elevii vor selecta în tabel cuvintele cheie ale lecției și vor descoperi semnificația acestora.

Autor: Prof. Scridon Maria

Webografie – Lecție