Domeniu de conținut I - Dumnezeu se face cunoscut omului
Lecția 4 – Sfintele  Taine  în  viața  creştinilor

Lecția 4 – Sfintele Taine în viața creştinilor

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13571521

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este  de tip „Cursă de cai”.

Autor: Prof. Necșoiu Simona

 Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13569008

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este  de tip „Quiz cu alegere multiplă”.

Autor: Prof. Necșoiu Simona

Exercițiul nr. 3

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/display?v=psesxx8et20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este de tip „Quizz cu alegere multiplă”.

Autor: Prof. Bujorean Tamara-Loredana

Webografie