Domeniu de conținut I - Dumnezeu se face cunoscut omului
Lecția 3 – Pogorârea  Duhului  Sfânt  la  Cincizecime

Lecția 3 – Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13564410

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este de tip „Cursă de cai”.

Autor: Prof. Necșoiu Simona

 Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13563844

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este  de tip „Știi și câștigi”.

Autor: Prof. Necșoiu Simona

Exercițiul nr. 3

Link-ul exercițiului:

https://learningapps.org/view12898768

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este de tip „Quizz cu alegere multipla”.

Autor: Prof. Bujorean Tamara-Loredana

Webografie