Domeniu de conținut I - Dumnezeu se face cunoscut omului
Lecția 2 – Lucrarea  Duhului  Sfânt  în  lume

Lecția 2 – Lucrarea Duhului Sfânt în lume

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13559041

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este de tip „Ordonare pe grupe”.

Autor: Prof. Necșoiu Simona

Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13555984

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este  de tip „Ordonează perechi”.

Autor: Prof. Necșoiu Simona

Webografie