Domeniu de conținut I - Dumnezeu se descoperă omului
Lecția 6 – Înălțarea Domnului Iisus Hristos

Lecția 6 – Înălțarea Domnului Iisus Hristos

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/ro/resource/7420384/vi-i-6-%c3%aen%c4%83l%c8%9barea-domnului

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația Wordwall și este un exercițiu de tip „Adevărat sau Fals” .

Autor: Prof. Marinescu Gabriela

Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/ro/resource/7541820

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația Wordwall și este un exercițiu de tip „Quiz” .

Autor: Prof. Chira Maria 

Webografie