Domeniu de conținut I - Dumnezeu se descoperă omului
Lecția 5 -Iisus Hristos, Mântuitorul lumii

Lecția 5 -Iisus Hristos, Mântuitorul lumii

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: 

https://learningapps.org/15063579

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Rebus” .

Autor: Prof. Marinescu Gabriela

Webografie