Domeniu de conținut I - Dumnezeu se face cunoscut omului
Lecția 5 – Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu

Lecția 5 – Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13733447

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Găsește cuvântul”.

Autor: Prof. Zaharioiu Daniela 

Webografie