Unitatea I - Învățătura de credință
Lecția 3 – Cinstirea Sfinților

Lecția 3 – Cinstirea Sfinților

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/resource/6074507

Aplicația folosită: Wordwall.com

Îndrumări metodice:

Exercițiul realizat în aplicația Wordwall și este  de tip „Cuvinte încrucișate”. 

Autor: Prof. Pop Mariana

Exercițiul nr. 2

https://wordwall.net/resource/6075500

Aplicația folosită: Wordwall.com

Îndrumări metodice:

Îndrumări metodice: Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall si este  de tip,, Chestionar”. 

Autor: Prof.  Pop Mariana

Exercițiul nr. 3

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/15449125

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „ Puzzle”.

Autor: Prof. Floricica Morariu

Exercițiul nr. 4

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/ro/resource/7484116

Aplicația folosită: Wordwall.net

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall și este de tip „ Potrivește”.

Autor: Prof. Morariu Floricica

Webografie