Domeniu de conținut I - Cu Dumnezeu pe calea vieții
Lecția 4 – Nevoia de a primi îndrumare în viață

Lecția 4 – Nevoia de a primi îndrumare în viață

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: 

https://learningapps.org/watch?v=pzdunp8xk20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Adevărat-Fals”.

Autor: Prof. Tușa Maria-Loredana

Webografie