Domeniu de conținut I - Cu Dumnezeu pe calea vieții
Lecția 5 – Ajutorul lui Dumnezeu în situații dificile

Lecția 5 – Ajutorul lui Dumnezeu în situații dificile

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: 

https://learningapps.org/watch?v=pjkrjbbpt20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Ordonează perechi”.

Autor: Prof. Tușa Maria-Loredana

Webografie