Domeniu de conținut I - Dumnezeu este izvorul vieţii
Lecția 2 – Bucuria de a trăi

Lecția 2 – Bucuria de a trăi

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13539254

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip ,,Știi și câștigi”.

Autor: Prof. Mureșan Rodica

Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13732751

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Ordonare pe grupe”.

Autor: Prof. Mureșan Rodica

Webografie