Unitatea I - Dumnezeu este izvorul vieţii
Lecția 2 – Bucuria de a trăi

Lecția 2 – Bucuria de a trăi

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13539254

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este de tip ,,Știi și câștigi”.

Autor: Prof. Mureșan Rodica

Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/view13732751

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este de tip „Ordonare pe grupe”.

Autor: Prof. Mureșan Rodica

 

Exercițiul nr. 3

Link-ul exercițiului: https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_88EemBTZ.puzzle

Aplicația folosită: Im-a-puzzle

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat prin aplicația im-a-puzzleși este de tip „Puzzle”.

Autor: Prof. Mureșan Rodica 

Webografie-lecție