Domeniu de conținut II - Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor
Lecția 6 – Dumnezeu ne iubește pe toți

Lecția 6 – Dumnezeu ne iubește pe toți

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/watch?v=pepz6hwxn20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este  de tip „Ordonare grupe”.

Autor: Prof. Ungureanu Elena

Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/watch?v=ps6952dzn20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Puzzle”.

Autor: Prof. Ungureanu Elena

Webografie