Domeniu de conținut I - Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu
Lecția 1 – Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului

Lecția 1 – Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/watch?v=p93ac8mij20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este  de tip „Puzzle”.

Autor: Prof. Chiriloiu Georgeta

Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/watch?v=pxgi91k4520

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Adevărat/Fals”.

Autor: Prof. Chiriloiu Georgeta

Exercițiul nr. 3

Link-ul exercițiului:https://wordwall.net/resource/6455163

Aplicația folosită: Wordwall

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația Wordwall și este de tip ,,Potrivește imaginea cu textul”.

Autor: Prof. Chiriloiu Georgeta

Webografie