Domeniu de conținut II - Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor
Lecția 7 – Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaștem și să Îl iubim

Lecția 7 – Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaștem și să Îl iubim

Exercițiul nr. 1

Link-ul exercițiului: https://learningapps.org/watch?v=pyhh390dj20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Quiz cu alegere multiplă”.

Autor: Prof. Ungureanu Elena

Exercițiul nr. 2

Link-ul exercițiuluihttps://learningapps.org/watch?v=pyrcixyfn20

Aplicația folosită: LearningApps

Îndrumări metodice:

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este de tip „Text, spații goale”.

Autor: Prof. Ungureanu Elena

Webografie